• Heat Pump System คือ ระบบสําหรับทําน้ำร้อนที่มีหลักการทํางานเหมือนระบบปรับอากาศ แต่แตกต่างกันที่การนําความร้อน หรือความเย็นไปใช้เป็นนประโยชน์ โดย Heat Pump จะนําความร้อนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนเครื่องปรับอากาศนําความเย็นไปใช้เป็นประโยชน์
  •  หลักการทำงาน  ของ Heat Pump จะถ่ายเทความร้อนจากสารทําความเย็น(Refrigerant)ให้กับน้ำ ด้าน Condenser สารทําความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอร์(Compressor) ดูดเข้าไปและอัดด้วยแรงดันสูงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็น(Refrigerant) ยังเป็นแก๊สมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงเมื่อสารทําความเย็น(Refrigerant)ไปถึงคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งในที่นี้เป็นท่อทองแดงอยู่ในน้ำจะถ่านเทความร้อนให้แก่น้ำทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กลายเป็นของเหลวแต่ยังมีแรงดันสูงมาก เมื่อสารทำความเย็นเหลวไหลผ่านวาล์วลดแรงดันหรือท่อลดแรงดันจะกลายเป็นไอของน้ำยา(Vapor) อุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ เมื่อไปถึงอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) และได้รับความร้อนจากอากาศก็จะกลับกลายเป็นแก๊สอีกครั้งและไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ การทำงานของ Heat Pumpจะทำงานวนเวียนเป็นรูปวงจรอยู่ในระบบเช่นนี้จนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ

 

 

 

           Site Reference

          -  โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์วิจัย

          -  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

          -  โรงแรม JW Marriott Phuket

          -  อื่นๆ

  • Hot water from Air-conditioning Systems คือ การทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ(Air Split Type) หรือการนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งจาก Condensing ของเครื่องปรับอากาศมาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ำ ประโยชน์ ช่วยลดค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้ และอีีกทั้งยังสามารถลดความร้อนที่ออกจากคอมเพรสเซอร์แอร์ได้ ระบบนี้เหมาะกับบ้านพักอาศัยไปจนถึงกิจการโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สปา ฟิตเนสต่าง ๆ หรือกิจการอื่น ๆ ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนในการประกอบธุรกิจ
     
    Site Reference
          -  Health Land Spa สาขาศรีนครินทร์

          -  Health Land Spa สาขาสาทร

          -  โรงงาน Seiko

          -  อื่นๆ

  •  Waste heat recovery system คือ การนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น การอุ่นอากาศ การอุ่นน้ำร้อน หรือการต้มน้ำต่าง ๆ ได้โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น Economizer, Remunerator หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในรูปพลังงานของระบบสูงขึ้น  ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวทางการประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ(ฺBoiler)  ดังนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งจากไอเสียของหม้อไอน้ำมาใช้ประโยชน์ คืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซไอเสียกับของเหลว(Economixzer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยรับความร้อนจากไอเสียทิ้งมาถ่ายแทความร้อนให้กับน้ำ อาศัยหลักการการนำความร้อนและพาความร้อนผ่านตัวกลางวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงท่อน้ำที่วิ่งเข้าสู่ Economizer จะมีลักษณะเป็นครีบและขดเป็นรูปตัวยู U สลับกันไปมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อนระหว่างก๊าซไอเสียกับของเหลว

 

   
  

 

         Site Reference
          - โรงงาน Cardinal Health จ.ระยอง
          -  อื่นๆ

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273