Inverter (VSD:Variable Speed Drive)

 

หลักการเบื้องต้นของการปรับความเร็วรอบมอเตอร์(VSD: Variable Speed Drive)สำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม

ในทางทฤษฎีแล้วการใช้กำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเย็นและพัดลมด้วยวิธีการหรี่วาล์วนั้นสามารถช่วยจำกัดอัตราการไหลให้เหมาะสมได้แต่เราพบว่ากำลังไฟฟ้าที่ลดลงนั้นจะลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากในระบบยังเกิดการสูญเสียค่อนข้างมากที่วาล์วนั่นเองโดยสามารถดูได้จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่าการปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ลงสามารถลดกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำลงได้มากและเป็นไปตามกฎ Affinity Law

 

 

 
 
 

  

 รูปที่ 1  เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเย็นด้วยวิธีการหรี่วาล์วและการปรับความเร็วรอบ

  

หลักการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบสำหรับมอเตอร์เพื่อปรับอัตราการไหล

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น  แต่หากมีการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม  ก็จะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการควบคุมพลังงานไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ภายในโรงงาน   หากเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้มอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วรอบเกือบคงที่กับชนิดที่สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบตามภาระจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่าตามกฎการทำงานของพัดลม (Affinity Laws)

1. อัตราการไหลจะแปรตามความเร็วรอบ

 

 

2. ความดันจะแปรตามความเร็วรอบยกกำลังสอง

 alt

3. กำลังงานที่ใช้จะแปรตามความเร็วรอบยกกำลังสาม

alt 

 

ดังนั้นหากพิจารณาตามความสัมพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าถ้าลดอัตราการไหลลงโดยการลดความเร็วรอบจะทำให้กำลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง เช่น ลดอัตราการไหลลง 50 %  จะลดกำลังไฟฟ้าลงได้ 8 เท่า (ตามทฤษฎี)  ถ้าพบว่าในระบบขับเคลื่อนใดๆ ที่มีแนวโน้มที่จะประหยัดพลังงานได้มาก หากเปลี่ยนจากแบบความเร็วรอบคงที่เป็นแบบปรับความเร็วได้  โดยการต่อ Frequency Converter เพิ่มเติมเข้าไป โดยวิธีการลดความเร็วรอบของมอเตอร์สามารถทำได้โดยการใช้ Frequency Inverter เป็นตัวควบคุมความถี่ตามสมการ 

alt 

โดยที่     N =  ความเร็วรอบ

f  =  ความถี่

P = จำนวนขั้วของมอเตอร์

จากที่ได้กล่างมาทั้งหมดข้างต้น  จะเห็นได้ว่าจะสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กับการใช้งานจริงและสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติได้

สำหรับการประยุกต์ใช้งาน VSD สามารถเลือกใช้งานได้กับหลายงาน โดยควรจะคำนึงถึงค่าออกแบบของอุปกรณ์ เช่น สำหรับการใช้งานสำหรับระบบน้ำเย็นสำหรับเครื่องผลิตน้ำเย็น เราควรจะต้องทราบอัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับเครื่องผลิตน้ำเย็นรุ่นนั้น ๆ รวมถึงอัตราการไหลปัจจุบัน เมื่อพบว่าค่าที่ได้มีค่ามากกว่ามาตรฐานเราจะทำการตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเย็น เพื่อทำการประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานของระบบต่อไป

 Inverter,VSD
 Inverter,VSD

 

 

Site Reference

BIGC การท่าภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อาคารชินวัตร 3 สหพานิช ธนาคารทหารไทย(สำนักงานใหญ่)
ธนาคารนครหลวงไทย สวนมะลิ Dynoflex จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ปริ้นติ้งท์
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง Sport City Toyoda
TIPCO FOOD(วังน้อย) คาร์ดิแนล เฮลท์ 222  

หมายเหตุ ปัจจุบันมีการยกเว้นภาษีสำหรับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์สามารถหารายละเอียดได้จาก http://www.energy-tax.com/menu_6.html

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

 

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273