Waste Heat Recovery

Waste Heat Recovery
  • Heat Pump System คือ ระบบสําหรับทําน้ำร้อนที่มีหลักการทํางานเหมือนระบบปรับอากาศ แต่แตกต่างกันที่การนําความร้อน หรือความเย็นไปใช้เป็นนประโยชน์ โดย Heat Pump จะนําความร้อนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนเครื่องปรับอากาศนําความเย็นไปใช้เป็นประโยชน์
  •  หลักการทำงาน  ของ Heat Pump จะถ่ายเทความร้อนจากสารทําความเย็น(Refrigerant)ให้กับน้ำ ด้าน Condenser สารทําความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอร์(Compressor) ดูดเข้าไปและอัดด้วยแรงดันสูงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็น(Refrigerant) ยังเป็นแก๊สมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงเมื่อสารทําความเย็น(Refrigerant)ไปถึงคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งในที่นี้เป็นท่อทองแดงอยู่ในน้ำจะถ่านเทความร้อนให้แก่น้ำทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กลายเป็นของเหลวแต่ยังมีแรงดันสูงมาก เมื่อสารทำความเย็นเหลวไหลผ่านวาล์วลดแรงดันหรือท่อลดแรงดันจะกลายเป็นไอของน้ำยา(Vapor) อุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ เมื่อไปถึงอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) และได้รับความร้อนจากอากาศก็จะกลับกลายเป็นแก๊สอีกครั้งและไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ การทำงานของ Heat Pumpจะทำงานวนเวียนเป็นรูปวงจรอยู่ในระบบเช่นนี้จนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ
อ่านเพิ่มเติม...

Water Balance

การปรับสมดุลด้านน้ำเย็น

การปรับสมดุลด้านน้ำเย็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ

ระบบน้ำในระบบปรับอากาศแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนน้ำเย็น และส่วนน้ำระบายความร้อน ทั้งสองส่วนมีหลักและเป้าหมายในการออกแบบเหมือนกัน คือ ส่งความร้อนหรือความเย็นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยทางด้านน้ำเย็นเป็นการนำความร้อนจากเครื่องส่งลมเย็นไปยังชิลเลอร์ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นการนำความเย็นจากชิลเลอร์ไปยังเครื่องส่งลมเย็น และทางด้านน้ำระบายความร้อนเป็นการนำความร้อนจากชิลเลอร์ไปยังหอระบายความร้อน     ถึงแม้ว่าระบบน้ำของระบบปรับอากาศจะได้รับการออกแบบ และติดตั้งอย่างดี แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องทำการปรับสมดุล เพื่อจำกัดไม่ให้น้ำมีอัตราไหลเกินในเครื่องปรับอากาศบางเครื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราไหลขาดในบางเครื่อง การปรับสมดุลจะใช้วาล์วปรับสมดุลในการจำกัดอัตราไหลซึ่งสามารถคำนวณรอบวาล์วได้ก่อนลงมือปรับสมดุล แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นต้องปรับสมดุลที่หน้างานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Inverter (VSD:Variable Speed Drive)

Inverter (VSD)

 

หลักการเบื้องต้นของการปรับความเร็วรอบมอเตอร์(VSD: Variable Speed Drive)สำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม

ในทางทฤษฎีแล้วการใช้กำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเย็นและพัดลมด้วยวิธีการหรี่วาล์วนั้นสามารถช่วยจำกัดอัตราการไหลให้เหมาะสมได้แต่เราพบว่ากำลังไฟฟ้าที่ลดลงนั้นจะลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากในระบบยังเกิดการสูญเสียค่อนข้างมากที่วาล์วนั่นเองโดยสามารถดูได้จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่าการปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ลงสามารถลดกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำลงได้มากและเป็นไปตามกฎ Affinity Law

อ่านเพิ่มเติม...

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273