Motor Load Control

Motor Load Control

Plug N Save/Powerboss เป็นอุปกรณ์ต่อเสริมเพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณงานที่มอเตอร์ทำ และเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต  Plug N Save/Powerboss ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไทริสเตอร์ โดยให้ทำงานเป็นสวิทชซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คอยตัดต่อวงจรเพื่อปรับเปลี่ยนระดับแรงดันที่ขั้วมอเตอร์ ไทริสเตอร์จะถูกสั่งงานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์  เพื่อให้มอเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ Plug N Save/Powerboss ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ 8 บิท ที่ความเร็ว 20 MHz เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จึงทำให้ Plug N Save/Powerboss สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานภายใน 1/100 วินาที เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

Lighting Control "Optilux"

lighting control

"Optilux"  คือ เทคโนโลยีล่าสุดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 35 % โดยการลดความเข้มของแสงสว่างลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเลือกอัตราการประหยัดและเวลาที่ต้องการปรับลดได้ตามที่ต้องการในหลายระดับ โดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับสภาวะใช้งานจริงจากชุดควบคุมที่ทำงานด้วยไม่โครโปรเซสเซอร์

อ่านเพิ่มเติม...

Injection Drive

Injection Drive

 

 

EDCO ENC เป็น Inverter ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประโยชน์ในการลดพลังงานที่สูง ซึ่งจะช่วยท่านลดต้นทุนการผลิตและลดการสูญเสียของพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อัตราการประหยัดพลังงานสูง

-          พัฒนาขึ้นมาด้วยระบบ Digital Signal Processor(DSP) เพื่อประสิทธิภาพที่สูงในการประหยัดพลังงานกับ variable pump ของเครื่องฉีดโดยทั่วไป

-          ระบบแรงดัน hydraulic ของเครื่องฉีดจะสัมพันธ์กับพลังงานที่ต้องการต่อหน่วยการผลิต ดังนั้น จะไม่มีพลังงานที่สูญเสียจากแรงดัน hydraulic ที่เกินและจะส่งทำให้ผลการประหยัดพลังงานสูง 25-65%.

อ่านเพิ่มเติม...

Demand Management System

Demand Management System

โปรแกรม DMS (Demand Management System) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ DMS จะคำนวณหาค่า Demand แบบ Real Time พร้อมทั้งประมาณการหาค่า Demand เมื่อครบ 15 นาที ให้ผู้ใช้รู้ล่วงหน้า จึงทำให้ผู้ใช้สามารถว่างแผนการผลิตให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ 5-20 %

โปรแกรม DMS ยังสามารถทำการควบคุมค่า Demand โดยอัตโนมัติได้ โดยจะส่งสัญญาณควบคุมไปยัง PLC (Programmable Logic Control) และผู้ใช้ยังสามารถทำโปรแกรมเพิ่มเติมใน PLC ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ โปรแกรม DMS สามารถต่อใช้่งานกับมิเตอร์ได้หลากหลายรุ่น อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลอื่นนอกจากข้อมูลพลังงานไฟฟ้าได้ดังนั้นเราสามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์อื่นเพื่อนำมาคำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องจักรได้อีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273