Lighting Control "Optilux"

lighting control

"Optilux"  คือ เทคโนโลยีล่าสุดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 35 % โดยการลดความเข้มของแสงสว่างลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเลือกอัตราการประหยัดและเวลาที่ต้องการปรับลดได้ตามที่ต้องการในหลายระดับ โดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับสภาวะใช้งานจริงจากชุดควบคุมที่ทำงานด้วยไม่โครโปรเซสเซอร์


โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าในระบบจะมีแรงดันประมาณ 220-240 Volt ขณะที่แรงดันที่หลอดต้องการใช้เพื่อขบวนการส่องสว่าง หลังจาก start up มีค่าต่ำกว่าแรงดันของระบบ เช่น 205 Volt สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลังจากจุดหลอดในระยะเวลาสั้นๆเรียบร้อย แล้วแต่ชนิดของหลอดซึ่งต้องการแรงดันคงที่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

"Optilux" มีสมองกลอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบสภาวะแรงดันที่จำเป็น และจะทำการลดแรงดันไฟฟ้าลงจากสภาวะทั่วไปลงมาจนถึงระดับที่หลอดต้องการหรือตามระดับที่ปรับตั้งไว้ และตามเวลาที่ต้องการในสภาวะการใช้งานจริง กรณีระดับแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกินนั้น Optilux จะทำหน้าที่เหมือน Automatic Voltage Regulator คอยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้หลอดมีค่าคงที่ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดให้นานขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ 

ดาวน์โหลด : Product Brochure

Reference Site

ทางยกระดับดอนเมือง Daikin Industries โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Canon Engineering (Thailand) อนันดา บีชไลฟ์ S.C. Communication Network
ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง Siam Toyota Manufacturing Thai Honda Manufacturing
Don Muang Tollway Public Cardinal Health 222 Footwear Tech 1530
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หนองคาย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ปราจีนบุรี-สระแก้ว) ทางด่วนกรุงเทพ
รังสิตฟุตแวร์ แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273