อุปกรณ์อื่นๆสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องสูบน้ำร้อนหมุนเวียน

เครื่องสูบน้ำ เพื่อไหลเวียนของไหลในระบบต้องสามารถเพิ่มแรงดันในระบบให้สามารถหมุนเวียนน้ำร้อนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแห่งตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ โดยเฉพาะวงจรน้ำร้อนผ่านแผงรับรังสีจะต้องเป็นชนิดทนความร้อนได้สูง เนื่องจากบางช่วงอุณหภูมิของระบบอาจสูงกว่า 130 องศา C ซึ่งเครื่องสูบน้ำจะต้องทนได้และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การควบคุมการทำงานจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีการควบคุมของแต่ละระบบ โดยเครื่องสูบน้ำจะมีขนาดที่กำหนด โดยปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านระบบแรงต้านของระบบเส้นท่อ ความสูงของการติดตั้ง ตลอดจน Pressure Drop ของแผงรับรังสีแต่ระรุ่นหรือยี่ห้อที่แตกต่างกัน และเชื่อมต่อระหว่างแผงในรูปแบบต่างๆที่ต้องมีการคำนวณเพื่อกำหนดจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม และประสิทธิภาพสูงสุดที่จุดทำงานของเครื่องสูบน้ำแต่ละรุ่น

 

เครื่องสูบน้ำร้อนหมุนเวียน

 

ท่อน้ำร้อนและข้อต่อ

ท่อน้ำร้อนสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ต้องใช้ท่อทองแดง โดยเฉพาะส่วนของท่อร่วมของระบบผลิตและการต่อท่อระหว่างแผงหรือแนวเส้นท่อใดก็ตามที่อาจมีอุณหภูมิช่วงสภาวะของระบบหยุดนิ่งซึ่งอุณหภูมิอาจสูงถึง 130 อวศา C สำหรับท่อ PP-R Class PN 25 หรือ PN 20 สามารถใช้ได้สำหรับช่วงท่อที่อุณหภูมิไม่เกิน 110 องศา C และ 95 องศา C ตามลำดับ หรืออาจเป็นท่อชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเที่ยบเท่าหรือสูงกว่าสามารถทนอุณหภูมิและแรงดันใช้งานของระบบได้ โดยท่อน้ำร้อนรวมทั้งข้อต่อและวาล์วจะต้องหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วหรือฉนวนสังเคราะห์ และหุ้มด้วย Jacket เพื่อป้องกันการเสียหายของฉนวน สำหรับท่อน้ำร้อนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร

การติดตั้งท่อน้ำร้อน

จะต้องคำนึงถึงการยืดหดตัวของท่อเมื่อได้รับความร้อน โดยท่อ PPR บางชนิดมีการเสริมคุณสมบัตินี้ด้วยการเพิ่มชั้นอลูมินัมฟอยด์ แต่อย่างไรก็ตามท่อน้ำร้อนทุกชนิดต้องมีการหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน

ส่วนการยึดท่อและอุปกรณ์รองรับและแขวนท่อจะต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กฉากหรือเหล็กรูปตัว C ยึดท่อด้วยเหล็กรูปตัว U ตามระยะที่มาตรฐาน วสท. กำหนด และมีระยะยึดจับท่อที่เพียงพอต่อการรองรับและลดการยืดหดตัวเสียรูปของแนวท่อได้

ฉนวน

ในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนต่างๆ ได้แก่ ถัง ท่อและวาล์วต่างๆ ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่นิยมใช้มีหลายประเภท แบ่งได้ดังนี้

  • ฉนวนยาง (Close Cell Foam Insulation) มีลักษณะเป็นยางสีดำ เป็นแผ่นหรือเป็นรูปท่อสำเร็จตามขนาดท่อ
  • ฉนวนใยแก้ว (Fiber Glass) มีลักษณะเป็นใยแก้ว เป็นแผ่นหรือเป็นรูปทรงท่อสำเร็จตามขนาดท่อ ด้านนอกหุ้มด้วยอลูมินั่มฟอล์ย
  • ฉนวนใยหิน (Rock Wool) มีลักษณะเป็นใยหิน เป็นแผ่น ซึ่งไม่ควรใช้ด้านในอาคารเนื่องจากอาจทำให้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้
  • ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งต้องมีความหนาเพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิผิวฉนวนให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดและมีการหุ้ม Jacket เพื่อรักษาสภาพความเป็นฉนวนและความสวยงามสำหรับท่อที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร

 

อุปกรณ์อื่นๆสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

 

บทความจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273