มาตรการติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)กับเครื่องเป่าถุง บ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

IR heater

ชื่อมาตรการ : มาตรการติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)กับเครื่องเป่าถุง บ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติกก เป็นโรงงานเป่าถุงพลาสติก มีการใช้เครื่องเป่าถุงพลาสติกจำนวนมาก ใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 330 วันต่อปี

 

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

กระบอกสกรู (Screw barrel) ของเครื่องเป่าถุงส่วนใหญ่ใช้ฮีทเตอร์ธรรมดา (Band heater) มีเพียงบางเครื่องที่ใช้ ceramic heater แต่ปัญหาที่พบจากการใช้งาน ceramic heater คือ ปัญหา Heater ขาดบ่อย

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

โรงงานมีแนวคิดติดั้ง Infrared heater กับเครื่องเป่าถุง ฺBL-HD-210 เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิว Screw barrel ก่อนติดตั้ง Infrared heater
  • ออกแบบ Infrared heater ให้เหมาะสมกับ Screw barrel และการระบายอากาศของเครื่อง
  • ติดตั้ง Infrared heater พร้อมทั้งวัดผลประหยัดพลังงานและอุณภูมิหลังติดตั้ง
  • ทำการตรวจสอบดูว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์หลังจากติดตั้ง Infrared heater แล้ว

 

สภาพหลังปรับปรุง

หลังจากดำเนินการติดตั้ง Infrared heater แล้ว เครื่องเป่าถุงสามารถทำงานได้ปกติ โดยที่สามารถทำอุณหภูมิถึง Set poit โดยไม่ Over heat และไม่มีผลกระทบต่อ Product

 

 

กราฟแสดงค่าพลังงานก่อนปรับปรุง

 

กราฟแสดงค่าพลังงานหลังปรับปรุง

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวนเครื่องเป่าถุงที่มีการติดตั้ง Infrared heater

= 1 เครื่อง

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

= 24 ชั่วโมง/วัน

= 330 วัน/ปี

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย)

= 200 oC

อุณหภูมิที่ผิวของ Heater ติดตั้ง IR Heater

= 70 oC

ผลประหยัดพลังงาน

ดังนั้นจะลดการสูญเสียความร้อนได้ 

= 2.13 – 0.80

= 1.33 kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= 1.33 x 24 ชม./วัน x 330 วัน/ปี

= 10,530 kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= 49,500 บาท/ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273